Peter Blokland

De tien geboden voor effectief leiderschap
Spreker

Profiel

 TOPICS 

1) De tien geboden voor effectief leiderschap

(Zelf)leiderschap is noodzakelijk voor succes.
In zijn tien geboden geeft Peter zijn visie op wat leiderschap inhoudt en kan betekenen voor een individu, organisatie of bedrijf.

2) De lerende organisatie 3.0

Vandaag leven we in een wereld die aan een steeds sneller tempo verandert.
Dit maakt dat zaken vluchtig, onzeker, complex en zelfs ambigue zijn.
Wat gisteren waar en goed was, kan vandaag achterhaald en zelfs schadelijk zijn.
Deze verwarrende toestanden leiden er toe dat we niet meer kunnen vertrouwen op wat we in het verleden geleerd hebben.
Daarom is het nodig om als individu, team of organisatie voortdurend (bij) te leren.

Deze topic gaat er dan ook over hoe je dit continu leren in je organisatie vorm kunt geven en verankeren, waardoor je duurzaam proactief veilig en performant kunt zijn. 

3) Risicomanagement en ISO 31000

Vaak bestaan er foute veronderstellingen wat risico en risicomanagement betreft.
Men denkt dat dit specialisten werk is, maar niets is minder waar.
Het betreft eerder gezond boerenverstand.
Deze topic handelt er dan ook over hoe je voortdurend risico’s neemt en loopt bij elke keuze die je maakt en hoe je er het best mee om kunt gaan als individu, team of organisatie.
 

4) Systeemdenken

Systeemdenken is een denkwijze die door in- en uit te zoomen zicht krijgt op het geheel en je inzicht biedt in hoe mensen en organisaties handelen, plannen en organiseren.

Systemen zijn overal aanwezig en zijn het gevolg van de denkbeelden (mentale modellen) die in je organisatie aanwezig zijn.
Deze systemen leren zien en leren beïnvloeden is een noodzakelijke vaardigheid voor elke manager en leidinggevende als je duurzame resultaten nastreeft.

 

PROFIEL 

Peter Blokland is een voormalig piloot, smaldeelcommandant en stafofficier bij de Belgische Luchtmacht.
In zijn 30-jarige carrière heeft hij een passie opgebouwd voor “Performance Improvement” of anders gezegd “Resultaatsverbetering” door leiderschap, management en continu verbeteren.

Als expert inzake risicomanagement, maakt Peter deel uit van de Belgische normcommissie voor NBN, het Bureau voor Normalisatie.
Hierdoor draagt hij bij aan de ontwikkeling van de ISO normen en richtlijnen die met risicomanagement te maken hebben.

Hij is tevens de voorzitter van het “Global Network for Independent Certification”.
GNIC is een vzw die zich onder meer als doel stelt om een kwaliteitsvolle certificering inzake ISO 31000 (en verwante ISO richtlijnen) aan te bieden.

De passie voor resultaatsverbetering als smaldeelcommandant en stafofficier vertaalt zich vandaag in een eigen zaak, gericht op dienstverlening aan bedrijven en individuele personen.
Als coach, trainer en consultant houdt hij zich bezig met het wegwerken van obstakels en het laten ontluiken van nieuwe inzichten, die tot de beoogde verbetering leiden.

Uitmuntendheid of “excellence” wordt maar bereikt door steeds opnieuw te leren, de juiste beslissingen te nemen en continu te blijven verbeteren.
De excellence van vandaag is immers de middelmatigheid van morgen!

Na zijn militaire carrière is hij nog steeds verder op zoek naar verbetering en zelfontwikkeling.
Zo heeft hij recent een doctoraatstudie afgerond aan de TUDelft rond de onderzoeksvraag:
“Hoe kun je als organisatie proactief veilig en performant zijn?"
Deze bijkomende kennis en inzichten op het vlak van (zelf)leiderschap, management en continu verbeteren, vertaalt zich in zijn dienstverlening als spreker, coach en trainer.

In het bijzonder heeft zijn ervaring als luchtvaartongevallenonderzoeker en preventiespecialist, hem geleerd dat risicomanagement, indien goed begrepen en toegepast, een uitstekend middel is om excellente resultaten te behalen.
Hij heeft daarom een totaalconcept rond leiderschap, risicomanagement en continu verbeteren opgesteld, waar elke organisatie of elk bedrijf zijn voordeel mee kan doen.

 

 

 

 

 

Peter Blokland - Spreker
Adres

Haarstraat 11
2000 Antwerpen
België

BTW/Ondern.nr:
BE0459.759.610

Contact


+32 3 231 43 79
+32 475 27 43 79

Contactformulier